Porttikalliolla tykkilumilatu (1,2 km) hiihtokunnossa

13.12.2021